ເສັ້ນທາງທ່ອງທ່ຽວດ້ວຍລົດຖີບ

ເຂດກອງລໍ​ ແລະ ເຂດລຸ່ມເມືອງນາກາຍ ຈະມິຄວາມສວຍສົດງົດງາມເປັນພິເສດຂອງທຳມະຊາດ ສົມຄວນຈະຕ້ອງໄປສຳພັດກັບຕົວຈິງ

ສຳພັດກັບຄວາມສວຍສົດງົດງາມຂອງທຳມະຊາດດ້ວຍການຂີ່ລົດຖີບທ່ອງທ່ຽວ​ ຊຶ່ງທ່ານຈະໄດ້ເຫັນຈັງຫວະໃນການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນຂອງຊາວບ້ານ, ພົບປະກັບຊຸມຊົນຊາວບ້ານ ແລະ ຂີ່ລົດຖີບເລາະລຽບໄປຕາມໜ້າຜາພູຫີນປູນ ແລະ ຕາມທົ່ງນາ.

ການບໍລິການຂີ່ລົດຖີບແມ່ນສະມາຄົມເອງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ. ການເຊົ່າລົດຖີບຂອງທ່ານ ກໍ່ເໝືອນທ່ານໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສົ່ງເສີມທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວຂອງທ້ອງຖິ່ນ​ ແລະ ຍັງເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງທັງສອງບ້ານອີກນຳ

VTT

ທ່ານສາມາດເຊົ່າລົດຖີບຢູ່ບ່ອນໃດ?

ຢູ່ບ້ານກອງລໍ

ຢູ່ທີ່ຈຸດທ່າເຮືອບ້ານນາຕານ, ຢູ່ທີ່ຫ້ອງການສູນຂໍ້ມູນ.

ຢູ່ບ້ານເມືອງຫລວງ, ໃນເຂດລຸ່ມເມືອງນາກາຍ (38 ກມ ຫ່າງຈາກທ່າເຮືອນາຕານ)

ຄ່າບໍລິການ

ສຳລັບ 2 ຊມ ຫລື ​ຫລຸດກວ່ານັ້ນ : 20,000 ກີບ/ຄົນ

ສຳລັບເຄິ່ງມື້: 30,000 ກີບ/ຄົນ

ສຳລັບໝົດມື້ : 40,000 ກີບ/ຄົນ

ເສັ້ນທາງທ່ອງທ່ຽວດ້ວຍການຂີ່ລົດຖີບ?

 

ອອກຈາກກອງລໍ, ທ່ານສາມາດຂີ່ລົດຖີບໄຕປາມເສັ້ນທາງຫລັກເພື່ອສຳພັດກັບຄວາມສວຍສົດງົດງາມຂອງທຳມະຊາດ ທີ່ມີຂອງເຂດກອງລໍ ຕາມເສັ້ນທາງ 40 ກມ ແລະ ຕາມບ້ານທີ່ມີຕາມເສັ້ນທາງ. ທ່ານສາມາດໄປຮອດບ້ານນໍ້ານອນກໍ່ໄດ້ (10 ກມ) ເພື່ອເບິ່ງພູມພາບທຳມະຊາດຕາມເສັ້ນທາງ.

ອອກຈາກຈຸດທ່າເຮືອບ້ານາຕານ, ທ່ານກໍ່ຈະໄດ້ສຳພັດກັບຄວາມສວຍສົດງົດງາມຂອງທຳມະຊາດ ທີ່ີໃນເຂດລຸ່ມຂອງເມືອງນາກາຍ ແລະ ເຫັນໄດ້ ສະພາບໃນການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນຂອງຊາວບ້ານ​ໄປຕາມເສັ້ນທາງທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍບອກເສັ້ນທາງຄັກແນ່ ທີ່ໃຊ້ເວລາ 1ຊມ 30ນທ.​ ຖ້າຫາກທ່ານຂີ່ເຮືອມາ ນາຍເຮືອກໍ່ຈະຖ້າທ່ານ.

ອອກຈາກບ້ານເມືອງຫລວງ​ທ່ານກໍ່ສາມາດຂີ່ລົດຖີບ ຕາມເສັ້ນທາງຫລັກຂອງເຂດລຸ່ມເມືອງນາກາຍ ຫລື ​ຂີ່ລົດຖີບແຍກໄປຕາມທົ່ງນາ ທີ່ມີຕໍເຟືອງ ແຕ່ກໍ່ໄດ້ມີການໝາຍເສັ້ນທາງຂີ່ລົດຖີບຄັກແນ່ແລ້ວຈາກຊາວບ້ານ.

VTT
VTT tour Natane Laos
Randonnée autour des villages (3)