ເຣົາເດີນທາງໄດ້ແນວໃດ?

Road Natane Valley
Road Natane Valley
Road Natane Valley

ເພື່ອເດີນທາງມາບ້ານກອງລໍ

ອອກຈາກນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ຈະມີລົດເມທຸກໆມື້​ ອອກຈາກນະຄອນຫລວງວຽງຈັນເວລາ 10 ມ ຈາກຄີວລົດສາຍໃຕ້ ເພື່ອໄປຫາບ້ານກອງລໍ

ອອກຈາກທ່າແຂກ

ທ່ານສາມາດຂີ່ລົດຈັກ ຫລື ​ຂີ່ລົດໃຫຍ່ມາກໍ່ໄດ້ ໂດຍນຳໃຊ້ເສັ້ນທາງ “ວົງແຫວນການທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຊື່ສຽງ ຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ” ຕາມທາງເລກທີ 12​ ແລະ ທາງເລກທີ 13 ​ໄປໃສ່ນາກາຍ ຫລື ​ຫລັກຊາວ. ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການຂີ່ລົດໂດຍສານສອງແຖວ, ຢູ່ຄີວລົດ “ຕະຫລາດເພັດມະນີ” ກໍ່ຈະມີລົດອອກແຕ່ລະມື້​ຈາກທ່າແຂກ.

ສຳລັບເຂດລຸ່ມເມືອງນາກາຍ

ມີສາມທາງເລືອກ

ຂີ່ເຮືອເຂົ້າຖໍ້າກອງລໍ-ນາຕານ (ເຮົາຍັງສາມາດເອົາລົດຖີບ, ລົດຈັກຜູ້ຍິງ ຫລື ລົດຈັກຜູ້ຊາຍໃສ່ເຮືອມານຳໄດ້).

ຂີ່ລົດຖີບ, ຂີ່ລົດຈັກ ແລະ ຂີ່ລົດໃຫຍ່ ມາແຕ່ທາງແຍກ ບ້ານນາກາຍໃຕ້ ທີ່ຢູ່ລະຫວ່າງ​ເທດສະບານເມືອງນາກາຍ ແລະ ບ້ານທ່າລັ່ງ. ລະວັງ, ​ເປັນເສັ້ນທາງສຳລັບ ນັກຂີ່ລົດຖີບເສືອພູເຂົາ ຫລື ນັກຂີ່ລົດຈັກຜາດໂຜນ ຈຶ່ງຈະສາມາດໄປໄດ້ ແລະ ກໍ່ສາມາດໄປໄດ້ໃນສະເພາະລະດູແລ້ງເທົ່ານັ້ນ (ແຕ່ເດືອນທັນວາ ຫາ ເດືອນພຶດສະພາ), ເປັນເສັ້ນທາງທີ່ມີຄວາມສູງຊັນຫລາຍ.

ຂີ່ລົດໂດຍສານສອງແຖວ ແຕ່ທ່າແຂກຫານາກາຍ ແລະ ແຕ່ນາກາຍ ຫາ ບ້ານນາຕານ. ລະວັງ ລົດສອງແຖວດັ່ງກ່າວ ຈະບໍ່ມີທຸກໆ ມື້.