ທີ່ພັກ ແລະ ຮ້ານອາຫານ

ຢູ່ທີ່ບ້ານກອງລໍ ແລະ ຢູ່ທີ່ບ້ານນາຕານ ມັນກໍ່ມີຫລາຍປະເພດຂອງການບໍລິການທາງດ້ານທີ່ພັກ: ມີເຮືອນໂຮມສະເຕ ​ຊຶ່ງທ່ານຈະໄດ້ສຳພັດກັບການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນຂອງຊາວບ້ານ ​ຫລື ພັກຢູ່ບ້ານພັກ ທີ່ມີຫ້ອງນອນຄັກແນ່.

 

ເຮືອນພັກຈັນທາ

Chantha est une belle guesthouse en bois proposant 15 chambres toutes équipées de salles de bains.

ບ້ານກອງລໍ

ຫ້ອງຕຽງຄູ່ ມີພັດລົມ: 70.000 ກີບ

ຫ້ອງຕຽງດ່ຽວ ​ມີພັດລົມ: 70.000 ກີບ

ຫ້ອງຕຽງຄູ່ ມີແອ: 130.000 ກີບ

ຫ້ອງຕຽງດ່ຽວ​ ມີແອ: 130.000 ກີບ

ບ່ອນຮັບຕ້ອນເປີດແຕ່ 6ມ ຫາ 11ມ

+856 20 2210 0002

ການບໍລິການ

ເຮືອນພັກເອັນຈອຍບອຍ

ເຮືອນພັກເອັນຈອຍບອຍ ເປັນເຮືອນພັກທີ່ມີຄວາມງາມສະເພາະຕົວ ຕັ້ງຢູ່ຈຸດໃຈກາງຂອງບ້ານກອງລໍ ແຄມສາຍນໍ້!ຫີນບູນ ມີລະດັບຄວາມສະດວກພໍປະມານ ແຕ່ຍັງເປັນສະຖານທີ່ໆ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສວຍງາມຂອງທຳມະຊາດ ແລະ ຍັງມີການອະນຸລັກ

ບ້ານກອງລໍ

ຄ່າຫ້ອງ : 60.000 ກີບ

ການບໍລິການ

ເຮືອນພັກຄູນມີ

ເຮືອນພັກດັ່ງກ່າວມີແຜນຈະປ່ຽນຊື່ໃນຕໍ່ໜ້າ ມາເປັນ : “ບ້ານພັກທອງດຳ”. ປະກອບໄປດ້ວຍ ບັງກາໂລ ທີ່ມີຫ້ອງນອນທີ່ສະອາດ ແລະ ສວຍງາມ ຈາກຫ້ອງນອນສາມາດຊົມຄວາມງາມຂອງທົ່ງນາ ແລະ ພູຜາ. ໃນຫ້ອງນອນຈະມີຫ້ອງນໍ້າຄັກແນ່. 

ບ້ານກອງລໍ

ເຮືອນຫລັງເກົ່າແດ່ (ຫລັງຄາສີຟ້າ)

ຕຽງດ່ຽວ : 50.000​ກີບ

ຕຽງຄູ່ :​ 60.000 ກີບ

 

ບັງກາໂລໃໝ່

ຫ້ອງລວມ : 30.000 ກີບ

ຕຽງດ່ຽວ ​: 80.000 ກີບ

ຫ້ອງ 3 ຕຽງ​ : 100.000 ກີບ

ບ່ອນຮັບຕ້ອນເປີດແຕ່ 6ມ 30 ຫາ 22ມ

55720999

ການບໍລິການ

ເຮືອນພັກພູນສຸກ

ເຮືອນພັກພູນສຸກເປັນເຮືອນພັກຂະໜາດນ້ອຍ ປະກອບມີທັງໝົດ 6 ຫ້ອງນອນທີ່ໃຫຍ່ດີ, ແຕ່ລະຫ້ອງຈະປະກອບມີຫ້ອງນໍ້າ​ ແລະ ພັດລົມ. ເຊຍ ຊັ້ນທີສອງຂອງບ້ານພັກ ສາມາດເບິ່ງເຫັນຄວາມສວຍງາມຂອງພູຜາປ່າໄມ້

ບ້ານກອງລໍ

ຫ້ອງຕຽງດ່ຽວ ແລະ ຫ້ອງຕຽງຄູ່ ​: 60.000​ ກີບ

ຫ້ອງສາມຕຽງ : 90.000 ກີບ

ບ່ອນຮັບຕ້ອນເປີດແຕ່ 6ມ 30 ຫາ 11ມ

02059334360

ການບໍລິການ

ເຮືອນພັກເອໂກລອັດ

ເຮືອນພັກເອໂກລອັດເປັນເຮືອນພັກທີ່ມີອັດທະຍາໄສດີ ປະກອບມີຫ້ອງນອນທີ່ສະອາດ ແລະ ຫ້ອງນອນແຕ່ລະຫ້ອງກໍ່ມີຫ້ອງນໍ້າ.

ບ້ານກອງລໍ

ຫ້ອງຕຽງດ່ຽວ ແລະ ຫ້ອງຕຽງຄູ່ ​: 60.000​ ກີບ

ຫ້ອງສາມຕຽງ : 90.000 ກີບ

ບ່ອນຮັບຕ້ອນເປີດແຕ່ 6ມ 30 ຫາ 11ມ

77762433

ການບໍລິການ

ເຮືອນພັກສາຍລົມເຢັນ

ເຮືອນພັກສາຍລົມເຢັນ ເປັນເຮືອນພັກຫລັງທຳອິດ ໃນເມື່ອເຮົາມາຮອດບ້ານກອງລໍ. ເປັນຫ້ອງນອນທຳມະດາ​ແຕ່ວ່າ ແຕ່ລະຫ້ອງ ຈະປະກອບມີຫ້ອງນໍ້າ. ຮ້ານອາຫານ ເປັນ       ເໝືອນ ບ່ອນຊົມວິວ ທີ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນພູຜາປ່າໄມ້. ເໝາະສົມທີ່ສຸດ ຖ້າຫາກເຮົາຢາກເຫັນ ຕອນຕາເວັນຕົກດິນ !

ບ້ານກອງລໍ

ຫ້ອງຕຽງດ່ຽວ ແລະ ຫ້ອງຕຽງຄູ່ ​: 60.000​ ກີບ

ຫ້ອງສາມຕຽງ : 70.000 ກີບ

ບ່ອນຮັບຕ້ອນເປີດແຕ່ 6ມ ຫາ 20ມ

77762433

Information à venir

ການບໍລິການ

ກອງລໍວິວ ຣີສອດ

ກອງລໍວິວ ຣີສອດ ເປັນຣີສອດທີ່ມີຄວາມງາມເປັນພິເສດ ຕັ້ງຢູ່ບໍ່ໄກຈາກປາກປະຕູທາງເຂົ້າແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວຂອງຖໍ້າ.​ ຕັ້ງຢູ່ຕີນໜ້າຜາ ​ທ່ານກໍ່ຈະໄດ້ເຫັນຄວາມສວຍສົດງົດງາມເປັນພິເສດຂອງພູຜາຫີນປູນ

ບ້ານກອງລໍ

ໃນລະດູ ​ຮາຍຊີຊັນ (ແຕ່ເດືອນມິຖຸນາ ຫາ ທ້າຍເດືອນກັນຍາ)​

ຫ້ອງຕຽງດ່ຽວ : 40 ໂດລາ

ຫ້ອງຕຽງຄູ່ 45​ ໂດລາ

ໃນລະດູ ໂລຊີຊັນ (ແຕ່ເດືອນຕຸລາ ຫາ ທ້າຍເດືອນພຶດສະພາ) :

ຫ້ອງຕຽງດ່ຽວ : 45 ໂດລາ

ຫ້ອງຕຽງຄູ່ 5​0 ໂດລາ

ສາມາດນອນແຄັມປິງໄດ້ : 80.000 ກີບ (2 ຄົນ)

ຫ້ອງນໍ້າຢູ່ນອກ

ບ່ອນຮັບຕ້ອນເປີດແຕ່ 7ມ ຫາ 19ມ

+856 0309143544

ການບໍລິການ

ຫ້ອງໂຊນາ

ກາເຟ, ຊາ, ນໍ້າດື່ມ ບໍລິການຟີ

ເດີ່ນຫລິ້ນເປຕັງ

ໃນຕໍ່ໜ້າຈະມີການເປີດບໍລິການ ອ່າງລອຍນໍ໊າ

ເຮືອນພັກ ສະປຼິງຣີເວີ

ເປັນຣີສອດທີ່ມີຄວາມສວຍສົດງົດງາມເປັນພິເສດ ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບຕີນໜ້າຜາ ແລະ ຢູ່ແຄມນໍ້າຫີນບູນ.

ຕັ້ງຢູ່ຈຸດ 2 ກມ ກ່ອນຈະຮອດບ້ານກອງລໍ – ໄປຕາມທາງແຍກເບື້ອງຊ້າຍ

ຫ້ອງນອນສາມບ່ອນນອນ (1 ຕຽງດ່ຽວ + 1 ຕຽງຄູ່ທຳມະດາ) ເປັນບັງກາໂລ​ ສາມາດເບິ່ງເຫັນສາຍນໍ້າ ແລະ ພູ ປະກອບມີຫ້ອງນໍ້າ ແລະ​ ບ່ອນຊົມວິວສ່ວນຕົວ – ພ້ອມດ້ວຍອາຫານເຊົ້າ :

3​ ຄົນ : 60 ໂດລາ

2 ຄົນ : 55 ໂດລາ

1 ຄົນ : 50 ໂດລາ

ຫ້ອງນອນ ບັງກາໂລ ໃນສວນ,    ຫ້ອງນໍ້າລວມ – ບໍ່ລວມອາຫານເຊົ້າ : 15 ໂດລາ

ບ່ອນຮັບຕ້ອນເປີດແຕ່ 7ມ ຫາ 21ມ

+856 (0)20 59 636 111

ການບໍລິການ

ໄຟ ແຄັມປິງ

ເຊົ່າເຮືອກາຢັກ

ບໍລິການເຮືອຈົນມາຮອດຖໍ້າກອງລໍ-ນາຕານ