ຖໍ້າກອງລໍ-ນາຕານ

Crédit Photo : Thomas Calamé

ຖໍ້າກອງລໍ-ນາຕານ​ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງເຂດອະນຸລັກປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູຫີນປູນ ແລະ ເປັນແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວກຳລັງມີຊື່ສຽງ​ ແລະ​ ເປັນແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນພາດໄປທ່ຽວ ຂອງ ສປປ. ລາວ. ມີສາຍນໍ້າຫີນບູນໄຫລຜ່ານເປັນສາຍນໍ້າລອດ ຈາກທາງສອງຟາກຖໍ້າ ມີຄວາມຍາວ 7,5 ກິໂລແມັດ. ບ້ານກອງລໍ ແລະ ບ້ານນາຕານ​ຕັ້ງຢູ່ທັງສອງຟາກຂອງຖໍ້າ ຊຶ່ງໃນປະຈຸບັນທັງສອງບ້ານດັ່ງກ່າວກໍ່ໄດ້ຮ່ວມກັນໃນການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນຖໍ້າ.

Konglro Natane Cave
Konglor Natane Cave

ຖໍ້າໄດ້ມີການປະກອບສ້າງຂຶ້ນມາ ຈາກສາຍນໍ້າທີ່ມາຈາກນໍ້າຝົນທີ່ຕົກໃສ່ເຂດທີ່ເປັນພູຜາຂອງແຂວງຄຳມ່ວນໄດ້ຫລາຍຮ້ອຍພັນປີທີ່ຜ່ານມາ. ຢູ່ໃນຖໍ້າກໍ່ຈະມີຫີນງອກ ແລະ ຫີນຍ້ອຍເກີດຂຶ້ນມາ ຈາກການຍ້ອຍຂອງສາຍນໍ້າທີ່ໄຫລອອກມາຈາກຝາ ຫລື ຈາກ​ເພດານຖໍ້າ: ຈະມີຫີນງອກ ຫີນຍ້ອຍ,​ ເສົາເສມາ, ແລະ ຜ້າມ່ານ.

ຊາວບ້ານກອງລໍ ແລະ ຊາວບ້ານນາຕານ​ແຕ່ໃດໆ ກໍ່ຮູ້ວ່າ ບ້ານຂອງຕົນຕັ້ງຢູ່ຄົນຟາກຂອງຖໍ້າ​ແຕ່ໃນເມື່ອກ່ອນ ເຂົາເຈົ້າກໍ່ຍັງບໍ່ມີການນຳໃຊ້ສາຍນໍ້າລອດຖໍ້າເປັນທາງທຽວໄປມາຫາສູກັນເທື່ອ ແລະ ໃນເມື່ອກ່ອນການທຽວໄປມາຫາກັນກໍ່ແມ່ນໃຊ້ເສັ້ນທາງຍ່າງ ຢູ່ທາງເບື້ອງເທິງຂອງຖໍ້າ. ຈາກຄຳເລົ່າມາປາກຕໍ່ປາກວ່າ ຍ້ອນເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຫັນເປັດບ້ານຊອດອອກມາຈາກຖໍ້າ ເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງເຂົ້າໃຈວ່າ​ ສາຍນໍ້າດັ່ງກ່າວເປັນສາຍນໍ້າລອດຖໍ້າ ທີ່ຜ່ານເຂົ້າມາຈາກນາຕານ ມາພົ້ນອອກຢູ່ບ້ານກອງລໍ.

grotte
Konglor Natane Cave

ອີງຕາມແນວຄວາມເຊື່ອຖືຂອງຊາວບ້ານ, ຈະມີຜີມະເຫສັກຫລັກເມືອງຢູ່ສອງອົງ ທີ່ປົກປັກຮັກສາຖໍ້າກອງລໍນີ້. ​ໃນເມື່ອກ່ອນ ບໍ່ມີໃຜທີ່ຈະກ້າເຂົ້າໄປໃນຖໍ້າ. ຕົກມາໃນປີ 1920 ມີຊາວບ້ານ ຈຳນວນ 5 ຄົນຊຸດທຳອິດໄດ້ເຂົ້າໄປໃນຖໍ້າ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຂີ່ເຮືອພາຍເຂົ້າໄປ ແລະ ກໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ກະບອງໄຕ້ເຍືອງທາງ.

ຕົກມາໃນປີ​1980 ມີການນຳໃຊ້ເຮືອຈັກເຂົ້າໄປໃນຖໍ້າ ແຕ່ນັ້ນມາຈຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊາວບ້ານກອງລໍ​ ແລະ ບ້ານນາຕານ ໃຊ້ເວລາ 1 ຊມ ​ໃນການຂີ່ເຮືອຜ່ານຖໍ້າ. ການນໍາໃຊ້ເຮືອຈັກກໍ່ເຮັດມີໃຫ້ມີຜົນດີຫລາຍ ຕໍ່ຊາວບ້ານນາຕານ ຄືມີຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ສາມາດປະຫຍັດເວລາ ໃນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ, ​ຂົນລົດຈັກ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ. ຖຸໍ້າໄດ້ເປັນເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມສຳລັບຊາວບ້ານຂອງທັງສອງສົ້ນຂອງຖໍ້າ, ແລະ