ຂໍ້ຄວນປະຕິບັດ

ໃນເມືອທ່ານ ມາທ່ອງທ່ຽວຢູ່ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວກອງລໍ-ນາຕານ ສະເໜີໃຫ້ທ່ານຈົງເອົາໃຈໃສ່ໃນການອະນຸລັກສະພາບແວດລ້ອມທຳມະຊາດ​ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ​ອັນດີງາມຂອງຊາວບ້ານ

ການນຸ່ງຖືຂໍໃຫ້ສົມຄວນມີການປິດບັງ. ​ເພດຊາຍກໍ່ໃຫ້ນຸ່ງເສື້ອຍືດ ແລະ ເພດຍິງກໍ່ໃຫ້ໃສ່ເຄື່ອງປົກປິດແຕ່ຫົວເຂົ່າຮອດບ່າໄລ່

ໃນການອາບນໍ້າໃນບ່ອນສາທາລະນະ ເພດຍິງກໍ່ຄວນປົກປິດແຕ່ບ່າໄລ່ ຮອດຫົວເຂົ່າ (ຫ້າມໃສ່ຊຸດອາບນໍ້າ ບີກີນີ …)

ກ່ອນຈະເຂົ້າໃນເຮືອນ ຫລື ເຂົ້າໃນວັດຕ້ອງໄດ້ປົດເກີບ

ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການຖ່າຍຮູບ ຕ້ອງໄດ້ຂໍອະນຸຍາດສາກ່ອນ

ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຊື້ເອົາຜະລິດພັນທີ່ເປັນຂອງທຳມະຊາດ. ການຊື້ ຂາຍ ຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນຂອງທຳມະຊາດຢູ່ລາວຖືວ່າ​ເປັນສິ່ງທີ່ຜິດກົດໝາຍ

ຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງຊີວະນາໆ ພັນ ເປັນສິ່ງທີ່ສາມາດຖືກທຳລາຍໄດ້ງ່າຍ ! ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດໃນວຽກງານການອະນຸລັກ, ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການເກັບເອົາພືດຜັກປ່າ, ໃຫ້ເກັບກຳເອົາຄືນໝົດຂີ້ເຍື່ອຂອງທ່ານ.

Crédit Photo : Anouphon Phomhascar
Crédit Photo : Anouphon Phomhascar