ການທ່ຽວຊົມຖໍ້າ

ສະເໜີໃຫ້ທ່ານບໍ່ຄວນພາດໃນການເຂົ້າທ່ຽວຊົມຖໍ້ານໍ້າລອດທີ່ຍາວຂອງອາຊີ

Embarcadère de Natane par Anouphon Phomhascar
Crédit Photo : Anouphon Phomhascar

ຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດຂອງການເຂົ້າທ່ຽວຊົມຖໍ້າ

ການເຂົ້າທ່ຽວຊົມຖໍ້າຕ້ອງໄດ້ຂີ່ເຮືອເຂົ້າ ຊຶ່ງເຮືອດັ່ງກ່າວ ສາມາດບັນຈຸນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ສູງສຸດ ​3 ຄົນ. ສາຍນໍ້າລອດຢູ່ໃນຖໍ້າມີຄວາມກວ້າງ ສະເລ່ຍ 30 ມ ແລະ ເພດານຂອງຖໍ້າໃນບາງບ່ອນກໍ່ມີຄວາມສູງເຖິງ 100 ມ.

ໄປໄດ້ ໃນໄລຍະ​ ໜຶ່ງສ່ວນສາມ ຂອງຖໍ້າ ເຮືອກໍ່ຈະຈອດ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານໄດ້ຍ່າງເລາະທ່ຽວຊົມຈຸດວັງທາດ ທີ່ມີຫີນງອກ ຫີນຍ້ອຍ ແລະ ຫີນປະເພດອື່ນໆ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປະກອບສ້າງທາງດ້ານທໍລະນີວິທະຍາ.

ໃນເມື່ອທ່ານໄປຊອດປາກເບື້ອງນັ້ນຂອງຖໍ້າແລ້ວ, ທ່ານກໍ່ຈະໄດ້ມີການພັກເຊົາ ປະມານ 2 ຊມ ສູງສຸດ ຊຶ່ງຢູ່ບ່ອນນີ້ທ່ານຈະໄດ້ເຫັນມີປ້າຍຂໍ້ມູນຕ່າງໆ, ຕະຫລາດຂາຍຜະລິດຕະພັນທາງດ້ານຫັດຖະກຳຂອງຊາວບ້ານ ແລະ​ ມີບ່ອນບໍລິການໃຫ້ເຊົ່າລົດຖີບ.

ຕາຕະລາງເວລາຂອງການທ່ຽວຊົມ

ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວຖໍ້າກອງລໍ-ນາຕານ ຈະເປີດບໍລິການທຸກໆ ມື້ແຕ່ 8ມ ຫາ​16ມ (ຖ້ຽວສຸດທ້າຍຂອງເຮືອ). ໃນຊ່ວງລະດູຝົນ​   (ເປັນຕົ້ນກໍ່ແມ່ນໃນຊ່ວງເດືອນມິຖຸນາ ຫາ ເດືອນກັນຍາ), ບາງຄັ້ງຄາວ ຖໍ້າກໍ່ຈະປິດ, ແຕ່ໃນກໍລະນີ້ ທ່ານສາມາດຮູ້ໄດ້ຈາກການເຂົ້າໄປເບິ່ງໃນ ເຜດຂອງ ເຟສບຸກ!

ອຸປະກອນ

ທາງໜ່ວຍບໍລິການຂອງພວກເຮົາ ຈະປະກອບໃຫ້ທ່ານ ເສື້ອຊູຊີບ   ແລະ ເກີບແຕະ, ແລະ​​ ໄຟສາຍ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ມີເງິນມັດຈຳ

ຄ່າບໍລິການ

ຄ່າເຮືອເຂົ້າຖໍ້າແມ່ນ 65 000​ ກີບ. ຄ່າບໍລິກາດັ່ງກ່າວ ຈະປະກອບໄປດ້ວຍຄ່າເຂົ້າຖໍ້າ, ແລະ ຄ່າເຮືອໄປ-ກັບ.

ໃນການຂີ່ເຮືອເຂົ້າຖໍ້າ ທ່ານຍັງສາມາດເອົາໄປນຳໄດ້​ ລົດຖີບ, ລັດຈັກ ຜູ້ຍິງ ຫລື ລົດຈັກຜູ້ຊາຍ. ຄ່າເຮືອດັ່ງກ່າວ​ຈະມີການແບ່ງປັນໄປໃຫ້​ນາຍເຮືອ ແລະ ສະມາຄົມ.

ຄຳແນະນຳ

ສະເໜີໃຫ້ເອົາເງິນໄປນຳແດ່ເລັກນ້ອຍ ແລະ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ. ທ່ານສາມາດຊື້ກິນອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມໄດ້ຢູ່ທີ່ຈຸດທ່າເຮືອນາຕານ ຂອງຟາກເບື້ອງນັ້ນຂອງຖໍ້າ, ຊື້ຜະລິດຕະພັນທາງດ້ານຫັດຖະກຳ ຫລື ເຊົ່າລົດຖີບ

Natane Handcraft
VTT MTB