ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ

Asean_Green_Award

ບ້ານກອງລໍ ເປັນບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນມາດຖານອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ

ໃນເດືອນຕຸລາ 2017, ບ້ານກອງລໍໄດ້ຮັບລາງວັນມາດຕະຖານອາຊຽນ​ (ສະມາຄົມຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນ – ທຽບເທົ່າກັບ ສະຫະພາບຢູໂຣບ)​ ໃນການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ. ລາງວັນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມອບໃຫ້ຊຸມຊົນຊາວບ້ານ ໃນແຕ່ລະສອງປີ ແລະ ລາງວັນດັ່ງກ່າວ ເປັນສິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ​ ລາຍຮັບທີ່ໄດ້ມາຈາກການບໍລິການໆ ທ່ອງທ່ຽວແມ່ນມີການແບ່ງປັນໄປໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນຢ່າງເປັນທຳ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນອີກວ່າ ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບການ​ບໍລິຫານ ແລະ ຈັດການທີ່ຍັ້ງຍືນ ໄປຮອດເຊັ່ນລູກເຊັ່ນຫລານອີກຕໍ່ໄປ.

ມີການຈັດຕັ້ງພິທີການໃນການມອບລາງວັນດັ່ງກ່າວຢ່າງສົມກຽດ ເພື່ອເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນງານອັນໃຫຍ່ຫລວງຂອງທາງສະມາຄົມການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກກອງລໍ-ນາຕານ ທີ່ມີກ່ຽວກັບການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ​ທີ່ຍັ້ງຍືນ​ໃນແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນຖໍ້າ.

Asean_Green_Award