ການຍ່າງທ່ອງທ່ຽວປ່າ

ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວຖໍ້າກອງລໍ-ນາຕານ ຍັງເປັນແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມສຳລັບການທ່ອງທ່ຽວຍ່າງປ່າເພື່ອຊົມທຳມະຊາດ

ການຍ່າງຂ້າມຜາ​ເບື້ອງເທິງຖໍ້າກອງລໍ-ນາຕານ

ກ່ອນທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີການນຳໃຊ້ຖໍ້າ ຊາວບ້ານຈະນຳໃຊ້ເສັ້ນທາງຍ່າງຂ້າມຜາເບື້ອງເທິງຖໍ້າກອງລໍ-ນາຕານ ເພື່ອໄປມາຫາສູ່ກັນ ແລະ ເພື່ອການໄປຊອກຫາຢູ່ຫາກິນໃນແຕ່ລະວັນ. ມາຮອດປະຈຸບັນເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວ ກໍ່ໄດ້ມີການປັບປຸງມາແດ່ແລ້ວ ແລະ ກໍ່ໄດ້ມີການໝາຍເສັ້ນທາງໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ໄປທ່ຽວຊົມຄວາມສວຍສົດງົດງາມຂອງທຳມະຊາດ ທີ່ເປັນປ່າໄມ້ດັ້ງເດີມ ແລະ ພູຜາຫີນປູນ ຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ. ຈາກນັ້ນ ທ່ານກໍ່ສາມາດຂີ່ເຮືອກັບຜ່ານຖໍ້າກອງລໍ-ນາຕານ.

  • ໃຊ້ເວລາຍ່າງ 5 ຫາ 6 ຊມ
  • ລະດັບຄວາມຍາກຂອງເສັ້ນທາງ: ຍາກພໍສົມຄວນ
  • ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ນຳໃຊ້ຜູ້ນຳທ່ຽວຂອງບ້ານເປັນຄົນພາທາງ
  • ຈຸດສູງສຸດແມ່ນ 435 ມ
Randonnée au dessus de la grotte (9)
Rando Natane

 

ການທ່ອງທ່ຽວໃນບໍລິເວນອ້ອມແອ້ມ

ໃນບໍລິເວນອ້ອມແອ້ມບ້ານກອງລໍ ແລະ ບໍລິເວນອ້ອມແອ້ມບ້ານນາຕານ.​ ທ່ານຍັງສາມາດທ່ຽວຊົມ​ທຳມະຊາດ​ ຫລື ທ່ຽວຍ່າງປ່າໄດ້ ໂດຍໃຊ້ເວລາໝົດມື້ ​ຫລື ​ເຄິ່ງມື້ ໂດຍນຳໃຊ້ຜູນຳທ່ຽວຂອງສະມາຄົມ ເພື່ອທຳການອະທິບາຍກ່ຽວກັບທຳມະຊາດຕ່າງໆ ທີ່ມີຢູ່ຕາມເສັ້ນທາງ : ບ້ານເຮືອນແບບພື້ນເມືອງຂອງປະຊາຊົນ, ເສັ້ນທາງຜ່ານທົ່ງນາ, ນໍ້າຕົກຕາດ,​ ຖໍ້າທຳມະຊາດຫລາຍແຫ່ງ.

ສະເໜີໃຫ້ພົວພັນນຳຫ້ອງການບ່ອນຂາຍປີ້/ສູນຂໍ້ມູນ ທັງຢູ່ເບື້ອງນອກ ແລະ  ຢູ່ເບື້ອງໃນ.

 

ສະເໜີໃຫ້ເບິ່ງຮູບພາບຂອງການທ່ຽວຊົມທຳມະຊາດ